SOSYAL MEDYA'DA TRAHED
SİTE İÇİ ARAMA
Beni Türk Hekimlerine Emanet Ediniz!
HABER DETAY
8.SEÇİMLİ OLAĞAN GENEL KURUL

Trabzon Aile Hekimleri Derneği 8.SEÇİMLİ OLAĞAN GENEL KURULU’ nun 20 Mayıs 2024 tarihinde saat 13.00 ile 17.00 arasında Kaşüstü Konak Park Otel toplantı salonunda yapılmasına, ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa 2.toplantının çoğunluk aranmaksızın 01 Haziran 2024 Cumartesi günü aynı saat ve aynı yerde aşağıdaki gündem maddeleriyle yapılmasına karar verilmiştir.

GÜNDEM

1     Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması

2     Yönetim Kurulu Başkanının Konuşması

3     Divan Kurulunun Seçimi

4     Faaliyet Raporunun Okunması

5     Mali Durumun Açıklanması, Gelir-Gider Tablosunun Sunumu

6     Denetleme Kurulu Raporlarının Okunması

7     Yönetim Kurulunun İbrası

8     Tüzük Değişikliği Önerilerinin Sunulması

9     Dilek ve Temenniler

10  Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve AHEF Delege Seçimleri

11  Kapanış

 

DERNEĞİMİZ
MEVZUAT
İTİRAZ
DİLEKÇELERİ
HUKUKSAL DÖKÜMANLAR
ETKİNLİKLERİMİZ
AVANTAJLAR
DUYURULAR
HABERLER
GALERİ
SOSYAL MEDYA'DA TRAHED
© Copyright 2017 All Rights Reserved Trabzon AileHekimleri Dernegi Web Design and Programming Trabzon Web Yazılım