SOSYAL MEDYA'DA TRAHED
SİTE İÇİ ARAMA
Beni Türk Hekimlerine Emanet Ediniz!
DUYURU
SAĞLIKTA ŞİDDET SONA ERSİN
Özellikle son senelerde, hasta ve hasta yakınlarının sağlık çalışanlarına dönük uyguladığı şiddet, küçük saldırıların ötesinde ölümlere; ölümle sonuçlanmasa dahi sakat kalarak çalışanların mesleklerinden uzaklaşmalarına, korkuya endişeye neden olmaktadır. Artık bu iş neredeyse bir terör olayına dönüşmüştür. İşte bunun son bir örneği İzmir Bornova’da yaşanmıştır.
Hekim arkadaşımızın bu organize ve toplu yapılan saldırıdan bu gün için ölmeden, sakat kalmadan kurtulmuş olması bu olayı ‘’geçmiş olsun dilekleriyle ‘’geçiştirecek basit bir olay haline getirmez.
Daha önce kaybettiğimiz meslektaşlarımız da alınmayan tedbirlerin, önemsenmeyen şiddetin, hekimi ve yaptığı işi değersizleştirmenin soncu olmadı mı?
Artık Yeter!!
Sağlıkta gün be gün artan şiddete karşı durun artık,
Acil taleplerimizi ilettik, görmezden gelmeyin artık,
Türk Ceza Kanunu’na ek maddeler önerdik, yok saymayın artık,
Binlerce sağlık çalışanı; Açıklamalar, eylemler, toplantılar yaptık. Sağlık Bakanlığı’nın önünü aşındırdık. Meclis Komisyonun da sunumlar yaptık, dikkate alın artık,
İzmir Bornova' da yaşanan sağlıkta şiddet olayı çete yapısıyla yapılmış terör vakası olarak değerlendirilmelidir.
İzmir Aile Hekimliği Derneği (İZAHED) aldığı kararla Pazartesi günü olayın yaşandığı ASM’ de il derneği yönetimi, çeşitli STK ve il üyeleri ile birlikte basın açıklaması yapma ve ASM’de çalışan meslektaşlarımızı destekleme kararı almıştır.
AHEF Yönetim Kurulunun almış olduğu eylem planı ise;

1 Nisan 2019 tarihinde tüm üyelerimizi 184'ü arayarak yoğun bir şekilde "Bakanlığımızda artan şiddet konusunda bir çalışma var mı bilgi sormak ve ayrıca çalışırken kendimizi güvende hissetmediğimizi anlatmak", Sabim ‘in bir bilgi hattı olduğunu hatırlatma yönünde görüşmeler yapmak.
2 Nisan’da yapılacak Twitter eylemi ile bir kere daha şiddete dikkat çekmek.
3 Nisan 2019 tarihinde de bu şekilde çalışmanın artık mümkün olmadığını belirterek korkunç olayla karşı karşıya kalmış tüm meslektaşlarımıza destek olmak ve sesimizi duyurmak adına 1 gün iş bırakarak Saat 12.30 da İzmir’de Sağlık Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapılması kararlarını alarak ; Tüm üyelerini, sağlık çalışanlarını ve sivil toplum örgütlerini 3 Nisan Çarşamba günü İzmir 'e davet etmişlerdir.
Üyesi olduğumuz AHEF ‘in almış olduğu kararlar çerçevesinde ‘’ Sağlık Çalışanlarına Yönelik Terör Boyutuna Ulaşan Şiddete Dur Demek İçin ‘’ Sağlıklı ve güvenli şartlar da çalışmak , İşimizi kaliteli ve güvenlikli ortamlar da yapmak ve yaşamak için alınan eylem kararlarını destekliyor ve tüm üyelerimizi ve çalışanları alınan eylem planına uymaya davet ediyoruz.
Sevginin, merhametin, hoş görünün sembolü olan bir meslekte böylesi kahreden olayların bir daha yaşanmamasını istiyoruz. Sağlık çalışanlarına yapılan bu saldırıların önlenmesi için gerekli tedbirlerin acilen alınmasını yetkililerden bekliyoruz.

TRAHED YÖNETİM KURULU.
DERNEĞİMİZ
MEVZUAT
İTİRAZ
DİLEKÇELERİ
HUKUKSAL DÖKÜMANLAR
ETKİNLİKLERİMİZ
AVANTAJLAR
DUYURULAR
HABERLER
GALERİ
SOSYAL MEDYA'DA TRAHED
© Copyright 2017 All Rights Reserved Trabzon AileHekimleri Dernegi Web Design and Programming Trabzon Web Yazılım